Squeezy

Naproti hotelu Tirosa, nepatrně vlevo. Spot možné surfovat za přílivu a mezi odlivem a přílivem. Je nutné dopádlovat cca 300 metru k reefu.

Reef beak. Vlny jsou velice pomalé a líné, vhodný pro začátečníky nebo longboardisty.

Rate This

No votes yet